آرشيو سوالات مشاوره آنلاين دندانپزشكیدسته بندی: بخش عصب کشی و درمان ریشه
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبی پاسخ
افتادن پانسمان دندان
پاسخ داده شدهmmکلینیک دندانپزشکی پیمان پاسخ داده شده 6 روز پیش • 
39 بازدید1 پاسخ0 رأی
کشیدن دندان یا عصب کشی؟
پاسخ داده شدهmmکلینیک دندانپزشکی پیمان پاسخ داده شده 6 روز پیش • 
41 بازدید1 پاسخ0 رأی
کشیدن دندان یا عصب کشی؟
حل شدهmmکلینیک دندانپزشکی پیمان پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
782 بازدید1 پاسخ0 رأی