0

دندان درآوردن نوزادان

baby-teething

فرایند رشد دندان در نوزادان یکی از نقاط عطف زندگی آنهاست- که معمولاً شما نیز به عنوان والدین در آن نقش خواهید داشت. فرایند رشد دندان ها در بین والدینی که به تازگی صاحب فرزند شده اند موضوع داغی است. این فرایند عبارت است از روندی که بواسطه ی آن دندان نوزاد در دهان ظاهر خواهد شد. در واقع طی روند رشد دن...