0

نکاتی که در مورد زبان باید بدانید

0

همه ما از عملکرد زبان در هنگام غذا خوردن ، بلعیدن و صحبت کردن آگاهی داریم اما نکات مهم و زیادی درباره زبان وجود دارد که نمی‌دانیم. در اینجا با حقایق جالبی درباره زبان آشنا می‌شوید. نکاتی که در مورد زبان باید بدانید زبان از دو بخش تشکیل شده است   زبان از دو بخش تشکیل شده است: بخش جلویی و عقبی. بیشتر ...