0

آبسه دندان

1

حقایقی مربوط به آبسه دندانآبسه دندان نوعی عفونت دهان، صورت، فک، یا گلو است که منجر به عفونت دندان می شود. علت اصلی می تواند وجود یک حفره عمیق درون دندان، بیماری پریودنتال (لثه)، یا ترک خوردگی دندان باشد، یا گاهی اوقات حتی در نتیجه حادثه و فرایندهای اخیر دندانی از قبیل کشیدن دندان و کاشت ایمپلنت نی...