0

آبسه دندان

0

آبسه دندان چیست؟ آبسه دندان حفره ای مملو از باکتری است که اطراف ریشه ی دندان عفونی ایجاد می شود. همه ی افراد، از کودکان گرفته تا افراد بزرگسال، در معرض آبسه ی دندان هستند. در صورتی که آبسه ی دندان دارید، این مشکل به صورت خود به خود برطرف نخواهد شد و به درمان دندانپزشک یا جراح ریشه (اندودانتیست- متخص...