آفت دهان و روش درمان آن

By |2020-07-19T20:49:10+04:30جولای 19, 2020|مقالات بهداشت دهان و دندان, مقالات عمومی دندانپزشکی|

آفت دهان نوعی زخم است که روی غشاء مخاطی شکل می گیرد. آفت نوعی زخم گرد یا بیضی شکل تکرار شونده داخل دهان، روی پوست محکم به استخوان زیرین خود چسبیده است