نوشته‌ها

تحلیل لثه چیست و برای درمان آن چکار می توان کرد؟

/
به کنار رفتن لثه از روی دندان تحلیل لثه میگویند. این اتفاق باعث می شود مقدار بیشتری از دندان، مخصوصاً ریشه های آنها بدون پوشش باقی بماند