نوشته‌ها

درد فک یا اختلال مفصل فکی گیجگاهی

/
سندروم مفصل فکی گیجگاهی اختلال درماهیچه و اعصاب فک که در نتیجه آسیب یا التهاب مفصل فکی گیجگاهی بوجود می آید. مفصل فکی گیجگاهی اتصال بین استخوان فک و جمجمه است.