0

نقش اکسپندر یا وسیع کننده کام در ارتودنسی

1

  بین سنین شش تا 13 سال، دندان های دائمی جای دندان های شیری را می گیرند. متأسفانه، از آنجا که دندان های دائمی بزرگ تر از دندان های شیری هستند، فک همه کودکان آنقدر بزرگ نیست تا جای کافی برای قرار گرفتن دندان های بزرگسالی را داشته باشد، در نتیجه بیرون آمدن دندان های دائمی می تواند منجر به فشردگی ...