0

ایمپلنت در ارتودنسی

21

در درمان ارتودنسی، سال ها تکیه گاه عاملی نگران کننده بوده است. از روش ها و ابزارهای مختلفی برای این منظور استفاده شده است، با این حال برای پیشگیری از استفاده از ابزارهای خارج و داخل دهانی، متخصصات ارتودنسی قادر نبودند راهکاری راحت برای این مشکل پیدا کنند تا اینکه مینی ایمپلنت ها معرفی شدند. ابزارهای...