0

مقایسه ارتودنسی فلزی با ارتودنسی نامرئی

1

  امروزه بیماران می توانند تصمیم بگیرند از بین ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند انتخاب کنند و درمان ارتودنسی خود را انجام دهند. هر یک از این گزینه های مزایای خود را دارد، اما الاینرهای شفاف نسبت به بریس های معمولی مزایایی دارند که می توانند، مخصوصاً برای افراد بزرگسال، جایگزین های خوبی برای آ...