0

آیا درمان ارتودنسی درد دارد؟

0

  یکی از رایج ترین سؤالاتی که راجع به استفاده از ابزارهای ارتودنسی (بریس ها: شامل براکت ها و سیم کمانی) پرسیده می شود این است که آیا قرار گرفتن براکت های ارتودنسی روی دندان ها درد دارد. اگر بخواهیم صادقانه پاسخ دهیم، قرار گرفتن براکت ها روی دندان ها هیچ دردی نخواهد داشت، بنابراین هیچ دلیلی برای...