2

اسنپ آن اسمایل یا لبخند فوری

0

 اسنپ آن اسمایل یا اصلاح فوری لبخند یک قوس دندانی متحرک غیر تهاجمی است که روی دندان های موجود چفت می شود. این ابزار از دیگر فرایندها ارزان تر است و راه حلی موقت برای مشکلات زیبایی دندان ها است. هرچند ونیرهای پرسلاین گران تر هستند، اما دائمی، با دوام تر، و به لکه مقاوم نیز هستند.اسنپ آن اسما...