نوشته‌ها

ارتباط بین سن، جنسیت و بیماری لثه

/
نقش بیماری های لثه در مردان چیست؟ آیا زنان بیشتر مستعد ابتلا به بیماری های لثه هستند؟ آیا بروز بیماری لثه با سن مرتبط است؟