0

چرا دندان اضافی در می آوریم؟

0

تخمین زده می‌شود حدود دو درصد از کودکان سفید پوست دندان اضافه دارند و این آمار در جمعیت آسیایی بیشتر است. در عکس پرتوی ایکس زیر دندان اضافه با رنگ سبز مشخص شده است. به این نوع دندان اضافه مزیودنس گفته می‌شود. دندان مزیودنس درست بین دو دندان جلویی بالایی بیرون میزند. تنها 25% از این دندان‌های اضافی ع...