0

ریتینر یا نگهدرانده ارتودنسی

1

دو نوع اساسی ریتینر وجود دارند: متحرک و دائمی. ارتودنتیست می تواند به شما کمک کند بر اساس علت نیاز شما به بریس ها، بهترین نوع ریتینر را انتخاب کنید. ممکن است تنها یک نوع ریتینر به شما پیشنهاد شود، یا برای قوس دندانی بالای خود ریتینر متحرک و برای قوس دندانی پایین خود ریتینر دائمی دریافت کنید ریتینر چ...