0

اپن بایت و درمان آن – بخش اول

1

اپن بایت نوعی مال اکلوژن است که در آن وقتی دهان بسته می شود و دندان ها روی یکدیگر قرار می گیرند، تعدادی از دندان ها به خوبی با یکدیگر در ارتباط نیستند، که اغلب در دوره عبور از دندان های شیری به دندان های دائمی اتفاق می افتد. این مشکل اغلب به صورت خود به خود اصلاح می شود و معمولاً تا دوران بزرگسالی ا...

0

مال اکلوژن یا مشکلات بایت

0

  مال اکلوژن دندان ها عبارت است از ناصاف بودن دندان ها که می تواند منجر به بروز مشکلات جدی برای سلامت دهان و دندان ها شود. این اختلالات بایت عبارتند از:فشردگی و نامرتبی دندان ها کراس بایت اور بایت آندر بایت اپن بایتدندان ها در صورتی که صاف نباشند، قادر به انجام عملکردهای حیاتی خود نخواهند ...