نوشته‌ها

مراقبت های دهانی برای بیماران سرطانی

/
مراقبت از دهان و دندان در بیماران سرطانی چگونه است؟ مراقبت های قبل از درمان با شیمی درمانی یا پرتو درمانی ناحیه سر و گردن