نوشته‌ها

انواع بی حسی و بیهوشی در دندانپزشکی

/
عوارض جانبی بی حس کننده های موضعی در دندانپزشکی نادر هستند. گاهی اوقات بی حسی فراتر از بخشی از دهان که تحت تأثیر قرار گرفته است احساس می شود