نوشته‌ها

احتیاط دندانپزشکان برای بیمارانی که حساسیت دارند

/
انواع حساسیت ها به محصولات دندانی: واکنش حساسیتی شدید فوری و ایمنی سلولی فوری، واکنش های حساسیتی شدید با تأخیر