نوشته‌ها

خطوط ریز روی دندان های جلو

/
آیا خطوط ریز می توانند افقی ظاهر شوند؟ آیا خطوط ریز می توانند برای دندان ها مضر باشند؟خطوط ریز روی دندان ها در مقایسه با ترک های دندانی