نوشته‌ها

اپن بایت و درمان آن – بخش دوم

/
بسته به اینکه اپن بایت ناشی از چه مشکلی باشد گزینه های درمانی آن متفاوت است. اگر اپن بایت شدید نباشد درمان عادی قادر خواهد بود مشکل اپن بایت را برطرف کند