نوشته‌ها

چرا با بالا رفتن سن، دندان های فک پایین بیشتر نامرتب می شوند؟

/
چرا دندان فک پایین با گذشت زمان بیشتر کج می شوند؟ چگونه با بالا رفتن سن، از کج شدن دندان جلوگیری کنیم؟ چگونهدندان کج را اصلاح میشود؟