نوشته‌ها

سینوس دندان

/
سینوس دندان مجرایی غیر عادی است که منشاء آن آبسه دندانی است که برای مدت زمانی طولانی باقی مانده است. آبسه دندان می تواند ناشی از نکروز یا مرگ (از دست رفتن) دندان باشد.