نوشته‌ها

نیفتادن دندان شیری کودکان

/
در صورتی که دندان شیری تا بزرگسالی در دهان باقی بماند ممکن است به این علت باشد که دندان دائمی که باید جایگزین آن باشد وجود ندارد. در فرایند طبیعی رشد دندان ها، تمام 32 دندان دائم باید تا حدود 21 سالگی درآمده و جایگزین 20 دندان شیری شده باشند.