نوشته‌ها

نقش اکسپندر یا وسیع کننده کام در ارتودنسی

/
اکسپندر برای هر فرد به صورت سفارشی آماده می شود و روی چند دندان عقب دهان قرار می گیرد. اکسپندر از دو نیمه تشکیل شده است که با یک پیچ در وسط، به یکدیگر متصل هستند