نوشته‌ها

فرایندهای مختلف افزایش طول تاج دندان

/
افزایش طول تاج دندان به فرایندیست که برای افزایش ساختار دندان در بالای بافت لثه انجام میشود. فرآیند افزایش طول تاج دندان در دندانپزشکی زیبایی اغلب استفاده میشود.