0

تفاوت ارتودنسی در کودکان و بزرگسالان

0

  هر چند درمان ارتودنسی برای بیماران در همه رده های سنی مفید و مناسب است. طی سال های اخیر، پیشرفت های دانش دندانپزشکی استفاده از براکت های ارتودنسی در بزرگسالان را نیز ممکن ساخته است که با استقبال زیادی مواجه شده است. اما علیرغم شباهت های بسیاری که درمان ارتودنسی در روند صاف کردن دندان ها در اف...