0

دخانیات و سلامت دهان و دندان

0

کشیدن سیگار و مصرف دیگر دخانیات می تواند منجر به بروز مشکلات زیر شود:بوی بد دهان تغییر رنگ دندان ها التهاب مجرای ورودی غدد بزاقی کف دهان افزایش تشکیل و تجمع پلاک و رسوب و جرم روی دندان ها افزایش تحلیل استخوان فک افزایش احتمال بروز لوکوپلاکیا leukoplakia، لکه های سفید رنگ داخل دهان افزایش خطر گسترش...