0

درد فک یا اختلال مفصل فکی گیجگاهی

4

  حقایق مربوط به دردهای مفصل فکی- گیجگاهی (TMJ)مفصل فکی- گیجگاهی مفصلی است که فک را به جمجمه وصل می کند. وقتی این مفصل آسیب می بیند یا دچار حادثه می شود، می تواند منجر به بروز اختلال درد موضعی به نام سندروم مفصل فکی- گیجگاهی یا اختلال فکی- گیجگاهی شود. علل بروز اختلال مفصل فکی- گیجگاهی عبارتن...