سینوس دندان

By |2018-12-11T19:23:12+03:30دسامبر 11, 2018|مقالات بهداشت دهان و دندان, مقالات عمومی دندانپزشکی|

سینوس دندان مجرایی غیر عادی است که منشاء آن آبسه دندانی است که برای مدت زمانی طولانی باقی مانده است. آبسه دندان می تواند ناشی از نکروز یا مرگ (از دست رفتن) دندان باشد.