0

ترمیم دندان شکسته یا لب پر شده

0

در حال جویدن یخ یا یک تکه آبنبات سفت هستید که ناگهان متوجه می شوید چیز سفتی در دهانتان است که ذوب یا حل نمی شود. شاید ناراحت شوید اگر متوجه یک تکه از دندان شما شکسته است. هر چند مینایی که روی سطح دندان را پوشش می دهد بسیار سفت و سخت است، و معدنی ترین بافت در کل بدن است، با این حال این استحکام هم حدی...