0

عکس برداری یا رادیوگرافی دهان و دندان

0

عکس پرتوی ایکس چیست؟ عکس پرتوی ایکس که به آن رادیوگرافی نیز گفته می‌شود بخش ضروری از درمان‌ها و مراقبت‌های دندانپزشکی است. عکس پرتوی ایکس یک ابزار تشخیصی است اما در درمان‌های پیشگیرانه نیز به دندان پزشک کمک می‌کند. عکس برداری یا رادیوگرافی دهان و دندان عکس دندانپزشکی چه فوایدی دارد؟ از عکس پرتوی ا...