0

اپن بایت و درمان آن – بخش دوم

1

در مقاله قبل از اختلال اپن بایت، اپن بایت های قدامی و خلفی، علائم و نشانه های آنها، و نیز مشکلات ناشی از وجود آنها برای شما گفتیم. در این مقاله به بیان آخرین مشکل ناشی از وجود اپن بایت و گزینه های درمان آن خواهیم پرداخت. مشکلات فک ناشی از اپن بایت مفصل فکی- گیجگاهی مفصل یا لولایی است که اجازه می دهد...