0

درد ایمپلنت دندانی

7

درد بخشی از زندگی است. متأسفیم که متن خود را با بخش منفی از واقعیت شروع می کنیم، اما این حقیقت دارد. بسیاری از افرادی که ایمپلنت دندانی نیاز دارند، نسبت به درد همراه با آنها نگرانند و به این فکر می کنند که این درد پس از جراحی کاشت ایمپلنت چقدر طول خواهد کشید. کاملاً طبیعی است که درد وجود داشته باشد،...