0

هر آنچه درباره کرونا ویروس 2019 میدانیم

4

کووید- 19 نوعی بیماری جدید است ریه ها و مجرای تنفسی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بیماری در نتیجه آلوده شدن به ویروسی به نام کرونا ویروس بروز پیدا می کند. این بیماری برای همه افرادی که با این بیماران در تماس هستند از جمله اعضای خانواده و کادر درمان خطرناک است. برخی کشورها و مناطق هستند که احتمال ابت...