دندان های ناتال و نئوناتال

By |2019-11-24T19:23:13+03:30نوامبر 24, 2019|مقالات دندانپزشکی اطفال, مقالات عمومی دندانپزشکی|

دندان ناتال دندانی است که هنگام تولد در دهان نوزاد وجود دارند و دندان نئوناتال دندانی است که ظرف یک ماه نخست پس از تولد در دهان نوزاد بیرون می آیند.