نوشته‌ها

فلوراید تراپی و طرح وارنیش فلوراید

/
وارنیش فلوراید از شکلهای غلیظ فلوراید است که به عنوان نوعی درمان موضعی با فلوراید، توسط دندانپزشک روی سطح دندان اعمال می شود. وارنیش فلوراید دائمی نیست.