نوشته‌ها

سیگار کشیدن بعد از کشیدن دندان!

/
چه زمانی بعد از کشیدن دندان می توان سیگار کشید؟ سیگار کشیدن چگونه باعث خشکی حفره دندان می شود؟ خطرات سیگار کشیدن بعد از کشیدن دندان چیست؟