0

انواع محافظ دهان و دندان

0

  وقتی نوبت به آموزش انواع محافظ های دندان به عموم مردم می رسد، رایج ترین محافظ دندانی که مجله های دندانی و جامعه دندانپزشکی بیشتر از آن صحبت می کنند محافظ های دندان پیش ساخته، محافظ های دندان بویل اند بایت، و محافظ های دندان سفارشی هستند. در این مقاله قصد داریم به معرفی فهرستی از دیگر انواع مح...