افزایش طول تاج دندان

By |2019-06-19T21:36:38+04:30ژوئن 19, 2019|مقالات دندانپزشکی زیبایی, مقالات عمومی دندانپزشکی|

در جراحی افزایش طول تاج دندان و کانتور مجدد بافت لثه، با کانتور استخوان، مقدار بیشتری از بافتی که سطح دندان را می پوشاند، بر می دارد تا راحت تر روی آن روکش قرار دهد.