نوشته‌ها

ریتینر یا نگهدرانده ارتودنسی

/
ریتینر ابزاری است که از حرکت دندان و بازگشت آن به محل قبل از درمان با بریس جلوگیری می کند.چهار تا شش ماه طول می کشد تا دندان در محل جدید خود تثبیت شوند.