0

بیماری لثه یا عفونت لثه

1

ژینژیویت یا بیماری لثه چیست؟ ژینژیویت نوعی التهاب لثه است که معمولاً در نتیجه عفونت باکتریایی بوجود می آید. اگر این بیماری درمان نشده باقی بماند، می تواند به یک عفونت جدی تر تبدیل شود که تحت عنوان پریودنتیت شناخته می شود. بر اساس مجمع دندانپزشکان آمریکا، ژینژیویت و پریودنتیت اصلی ترین علل از دست رفت...