نوشته‌ها

کانتور دندان یا تراش مینای دندان

/
کانتور دندان شامل تراشیدن مقادیر بسیار کوچکی از مینای دندان به منظور تغییر شکل و ظاهر دندان ها است. دندانپزشک شما ابتدا یک رادیوگرافی از دندان شما می گیرد