نوشته‌ها

درد ایمپلنت دندانی

/
درد بعد از کاشت ایمپلنت به گستردگی جراحی و تعداد ایمپلنت هایی بستگی دارد که کاشته می شوند. هر چه جراحی طولانی تر باشد و تعداد ایمپلنت هایی که باید کاشته شوند بیشتر باشد، پس از فرایند درد بیشتری خواهید داشت.