نوشته‌ها

محافظ دندان یا گارد دندان

/
محافظ دندان مانع بریده شدن بافت داخل دهان توسط براکت ارتودنسی و آسیب براکت ارتودنسی میشود و از حوادث دندانی پیشگیری مینماید.