نوشته‌ها

حقایق مربوط به دندان ها که بهتر است کودک شما آنها را بداند!

/
دندان های کودک شما نقش اساسی در رشد او ایفا می کنند و به او کمک می کنند تا هنگام رشد به درستی غذا بجود و صحبت کند.