نوشته‌ها

ارتوسرجری یا جراحی ارتوگناتیک در ارتودنسی

/
جراحی فک که جراحی ارتوگناتیک شناخته می شود فک را به محلی بهتر جابجا میکند تا عدم تناسب بین فک بالا و پایین را از بین ببرد. وقتی فک جابجا شوند، ارتودنسی برای صاف شدن دندان انجام میگیرد