0

ارتوسرجری یا جراحی ارتوگناتیک در ارتودنسی

1

وقتی دندان ها و فک ها کج هستند، شرایطی که تحت عنوان مال اکلوژن نامیده می شود، و نمی توانند تنها با کمک درمان ارتودنسی اصلاح شوند، ارتودنتیست ممکن است مراجعه به جراح فک و صورت را به شما توصیه کند. جراحی فک، که تحت عنوان جراحی ارتوگناتیک نیز شناخته می شود، می تواند فک ها را به محلی بهتر و مطلوب تر جاب...