نوشته‌ها

چرا بعد از کشیدن دندان عقل یک سمت بیشتر متورم می شود؟

/
چرا بعد از کشیدن دندان عقل یک سمت بیشتر متورم می شود؟ علل تورم یک طرفه پس از کشیدن دندان عقل چیست؟ تورم صورت را چگونه کاهش دهیم؟